Program

Fredag 13. 09

16.00 – 20.30 Innsjekking og registrering
20.30 Åpning av Nasjonalparkriket Foto- og filmfestival
Tema for treffkonkurranse blir presentert
Foredrag og billedvisning. Tema: velkommen til
Dovrefjell
21.30 Workshop Nattfotografering ved Sony Abassadør Ole Christian
Salomonsen

 Lørdag 14. 09

08.30 – 12.30 Moskussafari 1 ved Dovrefjellguidene.no
09.00 – 13.00 Moskussafari 2 ved Dovrefjellguidene.no
09.00 – 12.00 Ole Christian Salomonsen om Sony, seg selv, samt ut og fotografere
13.00 – 17.00 Moskussafari 3 ved Dovrefjellguidene.no
13.30 – 17.30 Moskussafari 4 ved Dovrefjellguidene.no
14.00 – 17.00 Workshop film med fotokamera ved Filmutvalget
18.30 CEWE/Japan Photo
19.30 Treffmiddag
21.30 Vandring i mørket til Viewpoint Snøhetta. Spektakulær
nattfoto. Fyr på peisen. Sosialt samvær. Fullmåne over Dovrefjell.

Søndag 15. 09

08.00 Siste frist for innlevering av bilder til treffkonkuranse
09.30 Billedvisning. Nasjonalparkriket Reiseliv presenterer
sin måte å arbeide med film og bilder på,- i alle kanaler.
10.15 Ung fotograf på Dombås: Marit S. Nyhus. Utdannet i Wales
11.00 Offentliggjøring av resultater fra treffkonkurransen
11.30 Avslutning av foto- og filmtreffet

 Utstillinger:
Foto utstillinger
Deltakerutstiling
Filmvisning av NSFF filmer

Forbehold om små forandringer.

 Selve treffprogrammet blir avholdt på Hjerkinhus.