Om treffet

(forsidebilde: Øyvind Sandbuløkken)

Dovrefjell Fotoforum, Lom Knipsarlag, Vågå Kameraklubb og Linselusa Vinstra ønsker velkommen til film- og fototreff på Dovrefjell 13. – 15. september 2019.


Festivalen inngår som et av NSFF sine fototreff.

Klubbene ønsker at dette skal bli en festival som vi arrangerer enten hvert år eller annethvert år rullerende i de store nasjonalparkene vi har i området.
Vi arrangerte et treff i Rondane for 2 år siden, og håper at vi kan fortsette med treff Jotunheimen neste gang.

Festivalen vil ha Hjerkinnhus som base.
Hjerkinhus ligger 200 m fra Hjerkinn stasjon.

For de som overnatter andre steder har vi minibuss som henter og bringer.

REISE TIL FESTIVALEN:

Vi anbefaler tog:
Fra Oslo kl. 14.02 med ank. Hjerkinn kl. 18.31
eller fra Oslo 16.02 med ank. Hjerkinn kl. 20.35

Fra Trondheim 15.31 med ank. Hjerkinn kl. 17.38

Avreise søndag 15. september:

Tog fra Hjerkinn:
Til Oslo kl. 10.30 eller kl. 15.32

Til Trondheim kl. 12.26 eller 18.32 Festivalen avsluttes på Hjerkinnhus søndag kl. 12.00

Med bil:
E6 til Hjerkinn på Dovrefjell